Ubezpieczenia

ZAKRES NASZEJ OFERTY OBEJMUJE:

Oferujemy kompleksowa obsługę w zakresie ubezpieczenia firmy oraz osób fizycznych (ubezpieczenia osobiste)
Jesteśmy z Państwem od etapu opracowania programu ubezpieczeniowego, poprzez przygotowanie oferty, zawarcie umów ubezpieczeniowych po likwidację ewentualnej szkody.

UBEZPIECZENIA BIZNESOWE oraz DLA FIRM

Gwarancje   ubezpieczeniowe:
1. kontraktowe
– zapłaty  wadium
– należytego  wykonania  kontraktu
– właściwego  usunięcia  wad  lub  usterek
– należytego  wykonania  umowy  i  usunięcia  wad
– zwrotu  zaliczki
2. zapłaty
– wierzytelności  kontraktowych
– za  roboty  budowlane
– dokonanej podwykonawcy za  roboty  budowlane
3. handlowe
– zapłaty  wierzytelności  handlowych
– do umowy z użytkowaniem dla konta w trybie z odroczoną płatnością ( gwarancja ubezpieczeniowa E-myto )
4. celne i akcyzy
– zapłaty długu celnego
– składana jako zabezpieczenie akcyzowe (zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego )
5. kaucyjne
– zapłaty czynszu
6. koncesyjne
– wykonanie zobowiązania z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków  środowisku oraz szkód w środowisku
7. gwarancje związane z karnetami TIR oraz ATA


Ubezpieczenie  wierzytelności  pieniężnych
1. krajowego i eksportowego kredytu kupieckiego
2. krajowego kredytu kupieckiego dla segmentu MŚP
3. wierzytelności pieniężnych powstałych w wyniku zawarcia umowy faktoringu bez regresu

UBEZPIECZENIA DEDYKOWANE DLA FIRM:

– Assistance,
– Kradzież z włamaniem i rabunek,
– Mienie w transporcie krajowym,
– OC działalności,
– Ogień i inne żywioły,
– Sprzęt elektroniczny,
– Stłuczenie szyb i innych przedmiotów,
– Ubezpieczenia komunikacyjne i nieruchomości
– Open Business Travel – ubezpieczenie pracowników w podróży

UBEZPIECZENIA GRUPOWE INDYWIDUALNE :

– indywidualne ubezpieczenie zdrowotne – pakiety
– NNW (takie ryzyka jak w zakładzie pracy) + świadczenia assistance

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE:

– OC (także z bezpłatną Zieloną Kartą jako dodatek do OC),
– AC,
– Minicasco (m.in. szkody przy zderzeniu ze zwierzęciem, człowiekiem, kradzież samochodu i osprzętu) – z możliwością nabywania zniżek w ramach AC,
– NNW – kierowcy i pasażerów ,
– NNW MAX – kierowcy i pasażerów ,
– Autopomoc (w wersji Komfort bezpłatna jako dodatek do OC),
– Autoszyba

OBOWIĄZKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ:

– OC badania sprawozdań finansowych,
– OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe,
– OC prowadzenia ksiąg rachunkowych.

UBEZPIECZENIA GRUPOWE W RAMACH FIRM:

-medyczne – pakiety
-NNW (dla pracowników firm od 2 osób) + świadczenia assistance

MAJĄTKOWE:

– ubezpieczenie nieruchomości (domów, mieszkań)
– ubezpieczenie ruchomości i elementów stałych,
– Ubezpieczenia szyb, małej architektury (przydomowe grille, fontanny), roślin, odpowiedzialności cywilnej a nawet nagrobka,
– Pomoc w domu (interwencja specjalisty, pobyt w hotelu, transport, dozór, sprzątanie i transport mienia przy szkodzie, np.: pożarze)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA:

– OC w życiu prywatnym,
– OC przewoźnika w ruchu krajowym,
– OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym,
– OC dla działalności gospodarczej
– OC zawodowe (m.in.: notariusze, adwokaci, lekarze, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy, itd.)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA:

– ubezpieczenie tzw. Life Casco, terminowe
– ubezpieczenia na życie z możliwością inwestowania. W tym dedykowane – Specjalnie dla ( z funduszem kapitałowym):
+ Ciebie
+ wychowujących dzieci
+ dziecka
+ kredytobiorców
+ seniora
+ rentier

WYPADKOWE i CHOROBOWE:

– Dzienne świadczenie szpitalne,
– NNW ogólne i zbiorowe,
– NNW jednostkowe,
– dla sportowców,
– pomoc w podróży

OFE i INNE

To zbiór najbardziej popularnych ubezpieczeń.
Jeśli w w/w ofercie nie znaleźli Państwo poszukiwanego produktu ubezpieczeniowego prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu

Zapytaj o szczegóły:
Andrzej Bernat

zadzwoń:
+ 48 604 48 31 13

lub napisz e-mail:
a.bernat@abgama.pl