Leasing nieruchomości

LEASING NIERUCHOMOŚCI – OFERTA FINANSOWANIA

Głównym celem naszych usług i naszej oferty jest profesjonalne zawieranie umów leasingu nieruchomości.

Nasza oferta to elastyczne warunki umów leasingu nieruchomości dla małych i średnich przedsiębiorstw ( sektor MŚP ) a także dużym przedsiębiorstwom i korporacjom
Prowadzimy transakcje w modelu leasingu zwrotnego własnych nieruchomości przedsiębiorców, zakupu nieruchomości od osoby trzeciej oraz finansowania nowych inwestycji budowlanych.

Możliwość realizaji leasingu nieruchomości już od wartości 350 tyś PLN netto w przypadku lokali użytkowych i od 1,5 mln PLN netto w przypadku innych nieruchomości.

Leasing dotyczy nieruchomości:

 • posiadających uregulowany tytuł własności ,
 • o minimalnej wartości już od 350 tyś PLN netto ,
 • nie będących obiektem zabytkowym, mieszkalnym oraz wysoko specjalistycznym.

Za wartość nieruchomości / naniesienia przyjmuje się tylko i wyłącznie naniesień czyli obiektów stałych ( pomija się wartość gruntu )

LEASING OPERACYJNY

Leasing operacyjny stosuje się do zabudowań (naniesień) i urządzeń
Grunt nie podlega amortyzacji, nie może być przedmiotem leasingu operacyjnego i z tego względu razem z leasingiem operacyjnym na zabudowania i urządzenia

LEASING FINANSOWY

Leasing finansowy najczęściej dotyczy całej nieruchomości wraz z gruntem.

LEASING ZWROTNY

Leasing zwrotny jest możliwy zarówno przy zastosowaniu leasingu operacyjnego, jak i finansowego i polega na tym, że Korzystający (leasingobiorca) najpierw dokonuje sprzedaży posiadanej nieruchomości firmie leasingowej (Finansującemu), a następnie staje się użytkownikiem tej samej nieruchomości, opłacając raty leasingowe.

Przedmiotem leasingu są nieruchomości zabudowane. Zależnie od posiadanego prawa do nieruchomości możliwe jest zastosowanie różnych form finansowania nieruchomości (gruntu i naniesień) w leasingu co przedstawia poniższa tabela:

Własność gruntuWieczyste użytkowanie
ZabudowaniaLeasing operacyjny i finansowyLeasing operacyjny i finansowy
GruntLeasing finansowy i dzierżawadzierżawa

Najkrótszy i preferowany czas trwania umowy leasingu operacyjnego nieruchomości to 10 lat z opcją przedłużenia na kolejny okres.

Leasing Nieruchomości :
– od 6 (odstępstwo ) do 20 lat
– wartość wykupu : (46 lub 24 ) % wartości początkowej

Po 10-ciu latach leasingobiorca może wykupić nieruchomość za 46% wartości początkowej naniesień (jest to min. wartość wykupu określona przez ustawodawcę) .

Wysokość udziału własnego Klienta jest uzależniona od nieruchomości i sytuacji finansowej Korzystającego i należy założyć, iż na chwilę obecną, wynosi ona min. 25% wartości transakcji.

Umowy zwierane są zarówno w PLN jak i w walutach obcych CHF , EUR , USD

RODZAJE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE NAJCZĘŚCIEJ PRZEDMIOTEM LEASINGU:

 • Obiekty biurowe, handlowe lub usługowe
 • Obiekty przemysłowe
 • Centra logistyczne
 • Centra komercyjne
 • Autoryzowane salony samochodowe

PRZEDMIOTEM LEASINGU NIERUCHOMOŚCI MOGĄ BYĆ:

 • hale magazynowe i centra logistyczne,
 • supermarkety , sklepy wielkopowierzchniowe
 • budynki i pomieszczenia produkcyjne,
 • obiekty usługowe,
 • budynki biurowe i administracyjne,
 • autoryzowane salony samochodowe,
 • lokale użytkowe
 • budynki związane z wykonywaniem bieżącej działalności gospodarczej : hotele , apteki , galerie handlowe itd
  – wydzielone lokale biurowe, handlowe lub usługowe
 • Obiekty biurowe, handlowe lub usługowe
 • Obiekty przemysłowe
 • Centra logistyczne
 • Centra komercyjne
 • Autoryzowane salony samochodowe

ZALETY LEASINGU W NIERUCHOMOŚCIACH

 • Finansowanie wybudowanych nieruchomości
 • Refinansowanie istniejących nieruchomości
 • Wsparcie strategii podatkowej leasingobiorcy
 • Finansowanie nowych inwestycji oraz inwestycji w toku (finansowanie budowy)
 • Poprawa efektywności wykorzystania nieruchomości
 • Prawo do użytkowania nieruchomości bez potrzeby dokonywania zakupu i inwestowania własnych środków
 • Uwolnienie środków „zamrożonych” w nieruchomościach
 • Poprawa płynności firmy
 • Korzyści podatkowe w stosunku do innych form finansowania
 • Możliwość skrócenia okresu amortyzacji budynku
 • Prawo do odkupu nieruchomości przez Leasingobiorcę po zakończeniu okresu leasingu (za z góry określoną cenę)
 • Długoterminowe finansowanie

Zapytaj o leasing nieruchomości : zadzwoń lub napisz do Nas a My wyślemy Kartę Leasingu Nieruchomości na podstawie ,której dokonamy analizy i przystąpimy do dalszej procedury.

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu

Zapytaj o szczegóły:
Andrzej Bernat

zadzwoń:
+ 48 604 48 31 13

lub napisz e-mail:
a.bernat@abgama.pl