Ubezpieczenia

 

ZAKRES   NASZEJ   OFERTY   OBEJMUJE :
Oferujemy kompleksowa obsługę w zakresie ubezpieczenia firmy oraz osób fizycznych ( ubezpieczenia osobiste )
Jesteśmy z Państwem od etapu opracowania programu ubezpieczeniowego, poprzez przygotowanie oferty, zawarcie umów ubezpieczeniowych po likwidację ewentualnej szkody.


UBEZPIECZENIA   BIZNESOWE  oraz    DLA   FIRM

Gwarancje   ubezpieczeniowe :
1. kontraktowe
– zapłaty  wadium
– należytego  wykonania  kontraktu
– właściwego  usunięcia  wad  lub  usterek
– należytego  wykonania  umowy  i  usunięcia  wad
– zwrotu  zaliczki
2. zapłaty
– wierzytelności  kontraktowych
– za  roboty  budowlane
– dokonanej podwykonawcy za  roboty  budowlane
3. handlowe
– zapłaty  wierzytelności  handlowych
– do umowy z użytkowaniem dla konta w trybie z odroczoną płatnością ( gwarancja ubezpieczeniowa E-myto )
4. celne i akcyzy
– zapłaty długu celnego
– składana jako zabezpieczenie akcyzowe (zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego )
5. kaucyjne
– zapłaty czynszu
6. koncesyjne
– wykonanie zobowiązania z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków  środowisku oraz szkód w środowisku
7. gwarancje związane z karnetami TIR oraz ATA


Ubezpieczenie  wierzytelności  pieniężnych
1. krajowego i eksportowego kredytu kupieckiego
2. krajowego kredytu kupieckiego dla segmentu MŚP
3. wierzytelności pieniężnych powstałych w wyniku zawarcia umowy faktoringu bez regresu


UBEZPIECZENIA   DEDYKOWANE   DLA  FIRM :

– Assistance,
– Kradzież z włamaniem i rabunek,
– Mienie w transporcie krajowym,
– OC działalności,
– Ogień i inne żywioły,
– Sprzęt elektroniczny,
– Stłuczenie szyb i innych przedmiotów,
– Ubezpieczenia  komunikacyjne  i  nieruchomości
– Open Business Travel – ubezpieczenie  pracowników w podróży


UBEZPIECZENIA  GRUPOWE  INDYWIDUALNE :


– indywidualne ubezpieczenie zdrowotne – pakiety
– NNW (takie ryzyka jak w zakładzie pracy) + świadczenia assistance


UBEZPIECZENIA  KOMUNIKACYJNE :


– OC (także z bezpłatną Zieloną Kartą jako dodatek do OC),
– AC,
– Minicasco (m.in. szkody przy zderzeniu ze zwierzęciem, człowiekiem, kradzież samochodu i osprzętu) – z możliwością nabywania zniżek w ramach AC,
– NNW – kierowcy i pasażerów ,
– NNW MAX – kierowcy i pasażerów ,
– Autopomoc (w wersji Komfort bezpłatna jako dodatek do OC),
– Autoszyba


WYPADKOWE  i  CHOROBOWE :


– Dzienne świadczenie szpitalne,
– NNW ogólne i zbiorowe,
– NNW jednostkowe,
– dla sportowców,
– pomoc w podróży


OFE   i  INNEOBOWIĄZKOWE  ODPOWIEDZIALNOŚCI  CYWILNEJ :

– OC badania sprawozdań finansowych,
– OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe,
– OC prowadzenia ksiąg rachunkowych.


UBEZPIECZENIA  GRUPOWE  W  RAMACH FIRM :


-medyczne – pakiety
-NNW (dla pracowników firm od 2 osób) + świadczenia assistance


MAJĄTKOWE:


– ubezpieczenie nieruchomości (domów, mieszkań)
– ubezpieczenie  ruchomości i elementów stałych,
– Ubezpieczenia szyb, małej architektury (przydomowe grille, fontanny), roślin, odpowiedzialności cywilnej a nawet nagrobka,
– Pomoc w domu (interwencja specjalisty, pobyt w hotelu, transport, dozór, sprzątanie i transport mienia przy szkodzie, np.: pożarze)


ODPOWIEDZIALNOŚĆ   CYWILNA :


– OC w życiu prywatnym,
– OC przewoźnika w ruchu krajowym,
– OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym,
– OC dla działalności gospodarczej
– OC zawodowe (m.in.: notariusze, adwokaci, lekarze, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy, itd.)


UBEZPIECZENIA  NA  ŻYCIE :


– ubezpieczenie tzw. Life Casco, terminowe
– ubezpieczenia na życie z możliwością inwestowania. W tym dedykowane – Specjalnie dla ( z funduszem kapitałowym):
+ Ciebie
+ wychowujących dzieci
+ dziecka
+ kredytobiorców
+ seniora
+ rentier

To zbiór najbardziej popularnych ubezpieczeń.
Jeśli  w  w/w  ofercie  nie znaleźli Państwo poszukiwanego produktu ubezpieczeniowego prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.


ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Zapytaj o szczegóły :

Andrzej Bernat

zadzwoń:

+ 48 604 48 31 13 ( T – Mobile) / + 48 531 48 31 13 ( PLAY )

lub napisz e-mail:

info@abgama.pl

a.bernat@abgama.pl

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów z tej strony bez zgody autorów zabronione (dotyczy całej zawartości strony).