Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów z tej strony bez zgody autorów zabronione (dotyczy całej zawartości strony).
NASZA OFERTA TO NOWE MOŻLIWOŚCI

Firma AB GaMa jest przede wszystkim
BROKEREM LEASINGOWYM.
Działamy w porozumieniu oraz w imieniu i na rzecz Klienta negocjujemy najkorzystniejsze warunki oferty finansowej
NASZA OFERTA TO NOWE MOŻLIWOŚCI

Firma AB GaMa jest przede wszystkim
BROKEREM LEASINGOWYM.
Działamy w porozumieniu oraz w imieniu i na rzecz Klienta negocjujemy najkorzystniejsze warunki oferty finansowej
NASZA OFERTA TO NOWE MOŻLIWOŚCI

Firma AB GaMa jest przede wszystkim
BROKEREM LEASINGOWYM.
Działamy w porozumieniu oraz w imieniu i na rzecz Klienta negocjujemy najkorzystniejsze warunki oferty finansowej
NASZA OFERTA TO NOWE MOŻLIWOŚCI

Firma AB GaMa jest przede wszystkim
BROKEREM LEASINGOWYM.
Działamy w porozumieniu oraz w imieniu i na rzecz Klienta negocjujemy najkorzystniejsze warunki oferty finansowej
NASZA OFERTA TO NOWE MOŻLIWOŚCI

Firma AB GaMa jest przede wszystkim
BROKEREM LEASINGOWYM.
Działamy w porozumieniu oraz w imieniu i na rzecz Klienta negocjujemy najkorzystniejsze warunki oferty finansowej
NASZA OFERTA TO NOWE MOŻLIWOŚCI

Firma AB GaMa jest przede wszystkim
BROKEREM LEASINGOWYM.
Działamy w porozumieniu oraz w imieniu i na rzecz Klienta negocjujemy najkorzystniejsze warunki oferty finansowej
NASZA OFERTA TO NOWE MOŻLIWOŚCI

Firma AB GaMa jest przede wszystkim
BROKEREM LEASINGOWYM.
Działamy w porozumieniu oraz w imieniu i na rzecz Klienta negocjujemy najkorzystniejsze warunki oferty finansowej
NASZA OFERTA TO NOWE MOŻLIWOŚCI

Firma AB GaMa jest przede wszystkim
BROKEREM LEASINGOWYM.
Działamy w porozumieniu oraz w imieniu i na rzecz Klienta negocjujemy najkorzystniejsze warunki oferty finansowej
NASZA OFERTA TO NOWE MOŻLIWOŚCI

Firma AB GaMa jest przede wszystkim
BROKEREM LEASINGOWYM.
Działamy w porozumieniu oraz w imieniu i na rzecz Klienta negocjujemy najkorzystniejsze warunki oferty finansowej
NASZA OFERTA TO NOWE MOŻLIWOŚCI

Firma AB GaMa jest przede wszystkim
BROKEREM LEASINGOWYM.
Działamy w porozumieniu oraz w imieniu i na rzecz Klienta negocjujemy najkorzystniejsze warunki oferty finansowej
NASZA OFERTA TO NOWE MOŻLIWOŚCI

Firma AB GaMa jest przede wszystkim
BROKEREM LEASINGOWYM.
Działamy w porozumieniu oraz w imieniu i na rzecz Klienta negocjujemy najkorzystniejsze warunki oferty finansowej
NASZA OFERTA TO NOWE MOŻLIWOŚCI

Firma AB GaMa jest przede wszystkim
BROKEREM LEASINGOWYM.
Działamy w porozumieniu oraz w imieniu i na rzecz Klienta negocjujemy najkorzystniejsze warunki oferty finansowej

– Leasing nieruchomości –

LEASING NIERUCHOMOŚCI – OFERTA FINANSOWANIA


Głównym celem  naszych usług i naszej oferty  jest profesjonalne zawieranie umów leasingu nieruchomości.

Nasza oferta to  elastyczne warunki umów leasingu nieruchomości dla małych i średnich przedsiębiorstw ( sektor MŚP )  a także dużym przedsiębiorstwom i korporacjom
Prowadzimy transakcje w modelu leasingu zwrotnego własnych nieruchomości przedsiębiorców, zakupu nieruchomości od osoby trzeciej oraz finansowania nowych inwestycji budowlanych.

Możliwość realizaji leasingu nieruchomości  już od wartości  350 tyś  PLN netto w  przypadku  lokali  użytkowych  i  od  1,5 mln PLN netto w przypadku innych  nieruchomości.

 

Leasing  dotyczy  nieruchomości:

– posiadających uregulowany tytuł własności ,

– o minimalnej wartości już od 350 tyś PLN netto ,

– nie będących obiektem zabytkowym, mieszkalnym oraz wysoko specjalistycznym.

Za wartość nieruchomości / naniesienia   przyjmuje się tylko i wyłącznie naniesień czyli obiektów stałych   ( pomija  się  wartość  gruntu )

 

LEASING  OPERACYJNY
Leasing operacyjny stosuje się do zabudowań (naniesień)  i urządzeń
Grunt nie podlega amortyzacji, nie może być przedmiotem leasingu operacyjnego i z tego względu razem z leasingiem operacyjnym na zabudowania i urządzenia

 

LEASING  FINANSOWY
Leasing finansowy najczęściej dotyczy całej nieruchomości wraz z gruntem.

 

LEASING  ZWROTNY
Leasing zwrotny jest możliwy zarówno przy zastosowaniu leasingu operacyjnego, jak i finansowego i polega na tym, że Korzystający (leasingobiorca) najpierw dokonuje sprzedaży posiadanej nieruchomości firmie leasingowej (Finansującemu), a następnie staje się użytkownikiem tej samej nieruchomości, opłacając raty leasingowe.

Przedmiotem leasingu są nieruchomości zabudowane. Zależnie od posiadanego prawa do nieruchomości możliwe jest zastosowanie różnych form finansowania nieruchomości (gruntu i naniesień) w leasingu co przedstawia poniższa tabela:

  Własność gruntu Wieczyste użytkowanie
Zabudowania Leasing operacyjny i finansowy Leasing operacyjny i finansowy
Grunt Leasing finansowy i dzierżawa dzierżawa

 

Najkrótszy i preferowany  czas trwania umowy leasingu operacyjnego nieruchomości to 10 lat z opcją przedłużenia na kolejny okres.

Leasing   Nieruchomości :
–  od 6 (odstępstwo ) do 20 lat
– wartość wykupu : (46 lub 24 ) % wartości początkowej

Po 10-ciu latach  leasingobiorca może wykupić nieruchomość za 46% wartości początkowej naniesień (jest to min. wartość wykupu określona przez ustawodawcę) .

Wysokość udziału własnego Klienta jest uzależniona od nieruchomości i sytuacji finansowej Korzystającego i należy założyć, iż na chwilę obecną, wynosi ona min. 25% wartości transakcji.

Umowy zwierane są zarówno w PLN jak i w walutach obcych  CHF ,  EUR , USD

 

RODZAJE  NIERUCHOMOŚCI  BĘDĄCE  NAJCZĘŚCIEJ  PRZEDMIOTEM  LEASINGU:
– Obiekty biurowe , handlowe  lub usługowe
– Obiekty przemysłowe
– Centra logistyczne
– Centra komercyjne
– Autoryzowane salony samochodowe

 

PRZEDMIOTEM  LEASINGU NIERUCHOMOŚCI  MOGĄ  BYĆ: 
– hale magazynowe i centra logistyczne,
– supermarkety , sklepy wielkopowierzchniowe
– budynki i pomieszczenia produkcyjne,
– obiekty usługowe,
– budynki biurowe i administracyjne,
– autoryzowane salony samochodowe,
– lokale użytkowe
– budynki związane z wykonywaniem bieżącej działalności gospodarczej : hotele , apteki , galerie handlowe itd
– wydzielone lokale biurowe, handlowe lub usługowe

 

ZALETY  LEASINGU  W  NIERUCHOMOŚCIACH

– Finansowanie wybudowanych nieruchomości
– Refinansowanie istniejących nieruchomości
– Wsparcie strategii podatkowej leasingobiorcy
– Finansowanie  nowych  inwestycji  oraz  inwestycji  w toku (finansowanie budowy)
– Poprawa efektywności wykorzystania nieruchomości
– Prawo  do  użytkowania  nieruchomości  bez potrzeby dokonywania zakupu i inwestowania własnych środków
– Uwolnienie środków "zamrożonych" w nieruchomościach
– Poprawa płynności firmy
– Korzyści podatkowe w stosunku do innych form finansowania
– Możliwość skrócenia okresu amortyzacji budynku
– Prawo do odkupu nieruchomości przez Leasingobiorcę po zakończeniu okresu leasingu (za z góry określoną cenę)
– Długoterminowe finansowanie

 

Zapytaj o leasing nieruchomości : zadzwoń  lub napisz do Nas a My wyślemy Kartę Leasingu Nieruchomości na podstawie ,której  dokonamy  analizy  i  przystąpimy do  dalszej  procedury.

 

ZAINTERESOWANYCH  ZAPRASZAM  DO  KONTAKTU

Zapytaj o szczegóły :

Andrzej Bernat

zadzwoń:

+ 48 604 48 31 13 ( T – Mobile) / + 48 531 48 31 13 ( PLAY )

lub napisz e-mail:

info@abgama.pl

a.bernat@abgama.pl